SKlogo2

Sporta klubs „Mārkulīči”

Sporta klubs „Mārkulīči” dibināts 2008.gada 28.februārī.

Tajā apvienojušies mednieki un šaušanas sporta entuziasti no Straupes, Stalbes, Lēdurgas, Amatas, Raiskuma, Raunas, Vecpiebalgas, Kauguru, Vaidavas, Ēveles pagastiem, Cēsīm un Rīgas.

Medību šaušanas sacensību kalendāru, kā arī iepriekšējo gadu sacensību rezultātus skatiet medību šaušanas sportistu mājas lapā www.sasa.lv

Sporta kluba „Mārkulīči” rekvizīti:
Sporta klubs „Mārkulīči”
Reģistrācijas nr. 40008124525
Adrese: Cēsu nov., Straupes pag. „Āvaidi”, LV4152
Banka: A/S Swedbank HABALV22
Konts: LV34HABA0551020479403


Realizētie projekti

  Aktīva un aizraujoša atpūta dabā – šaušana pa māla šķīvīšiem”
Projekta numurs Nr. 16-09-AL20-A019.2202-000023

Sporta klubs “Mārkulīči” ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstības stratēģijas)” apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” līdzfinansēto projektu Nr. 16-09-AL20-A019.2202-000023 ir iegādājies :

  • Sportinga šķīvīšu metamo mašīnu divām trajektorijām (zaķis, svece);
  • sportinga šķīvīšu metamo mašīnu trajektorijai looper (standarta palaišanas virziens);
  • sportinga šķīvīšu metamo mašīnu mērķiem MIDI;
  • sportinga šķīvīšu metamo mašīnu trajektorijai looper (kreisais palaišanas virziens);
  • apaļā stenda šķīvīšu metamo mašīnu komplektu un tālvadības mērķu palaišanas sistēmu.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm