SKlogo2

Sporta klubs „Mārkulīči”

  Aktīva un aizraujoša atpūta dabā – šaušana pa māla šķīvīšiem”
Projekta numurs Nr. 16-09-AL20-A019.2202-000023

Sporta klubs “Mārkulīči” ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstības stratēģijas)” apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” līdzfinansēto projektu Nr. 16-09-AL20-A019.2202-000023 ir iegādājies :

  • Sportinga šķīvīšu metamo mašīnu divām trajektorijām (zaķis, svece);
  • sportinga šķīvīšu metamo mašīnu trajektorijai looper (standarta palaišanas virziens);
  • sportinga šķīvīšu metamo mašīnu mērķiem MIDI;
  • sportinga šķīvīšu metamo mašīnu trajektorijai looper (kreisais palaišanas virziens);
  • apaļā stenda šķīvīšu metamo mašīnu komplektu un tālvadības mērķu palaišanas sistēmu.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm