Par sacensībām Mārkulīču šautuvēs skat. kalendāru www.sasa.lv

Saīsinājumi
SK-35 – šaušana ar gludstobra medību ieroci pa skrejošu mežacūkas mērķi 35m attālumā
SK-100 – šaušana ar vītņustobra medību ieroci pa skrejošu alņa mērķi 100m attālumā
SKM50 – šaušana ar vītņustobra medību ieroci pa skrejošu mežacūkas mērķi 50m attālumā
SP40 – šaušana ar pneimatisko ieroci pa 40 metāla siluetiem
SM40 – šaušana ar mazkalibra ieroci pa 40 metāla siluetiem

MEDNIEKU IEVĒRĪBAI!
2019. gadā pilnveidota šautuve vītņustobra ieročiem. Pieejamas sešas šaušanas vietas ērtā šaušanas nojumē.

            Projektu “Šautuves ēkas pārbūve pakalpojumu efektivitātes palielināšanai”,
nr. 17-09-A00643-000035, īstenojusi Zemnieku saimniecība ĀVAIDI  Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam pasākuma “Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība” apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā” aktivitātes “Tūrisma aktivitāšu veicināšana” ietvaros.

Projekta mērķi:

  • pilnveidot šautuvi, lai tā atbilstu augsta ranga starptautisku sacensību rīkotāju vajadzībām;
  • paplašināt sportisko un aktīvās atpūtas aktivitāšu pieejamību korporatīvajiem klientiem, paaugstināt šautuves noslodzi ziemas sezonā un nodrošināt pieejamību personām ar kustību traucējumiem, veicot kvalitatīvu šaušanas nojumes pārbūvi – izveidojot būvi ar pamatni, ārsienām un jumtu;
  • palielināt šautuves ekonomisko efektivitāti, paaugstinot tās caurlaidības spēju.

Projekta attiecināmās izmaksas 7614,53 eiro.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm