SMBlogo

Straupes mednieku un makšķernieku biedrība „Mārkulīči”

Aktivitātes:

Kopš 2000.gada komanda „Mārkulīču mednieki” ik gadu ir piedalījusies Latvijas mednieku festivāla „Minhauzens” sporta sacensībās. Komandā iesaistās arīmednieku ģimenes locekļi un aktīvi jaunieši no Straupes un Rozulas.

Rezultāti:
2000.gadā Piltenē – 1.vieta;
2001.gadā Jaunpilī – 2.vieta;
2002.gadā Rugājos – 2.vieta;
2003.gadā Burtniekos – 4.vieta;
2004.gadā “Mārkulīčos” – 9.vieta;
2005.gadā Dundagā – 3.vieta;
2006.gadā Duntē – 2.vieta;
2007.gadā Ogrē – 1.vieta.
2008.gadā Lejasciemā – 3.vieta;
2009.gadā Kandavā – ……
2010.gadā “Mārkulīčos” – 5.vieta;
2011.gadā Rugājos – 6.vieta;
2012.gadā Rencēnos – 2.vieta;
2013.gadā Dundagā – 1.vieta!!!!
(2014.gadā Višķos biedrība nepiedalījās, jo ievēroja piesardzības pasākumus attiecībā uz Āfrikas cūku mēra izplatīšanos.)
2015.gadā Vecsvirlaukā – 1.vieta!!!

Iespējams, ka tā arī ir. Mārkulīcieši uz „Minhauzenu” brauc ne tikai „tusiņa” dēļ, bet arī tāpēc, lai justu gandarījumu par kārtīgu darbu un labu startu. Mārkulīcieši pirms sacensībām vairākas reizes rīko īpašus treniņus, kuros noskaidro tos, kuriem šis sporta vingrinājums padodas vislabāk.

2004. gadā Straupes mednieku biedrība medību sporta un atpūtas laukumā „Mārkulīči” organizēja 6. Latvijas festivālu „Minhauzens 2004”, kurā piedalījās ap trim tūkstošiem dalībnieku un līdzjutēju. Festivāla rīkošanu finansiāli atbalstīja Straupes pagasta padome (finansējuma apjoms Ls 2000), Latvijas Unibanka (finansējuma apjoms Ls 1500). Festivāla organizēšanā piedalījās arī Stalbes un Raiskuma pagastu mednieku kolektīvi. 2010.gadā festivālu rīkoja kopā ar sporta klubu “Mārkulīči”.

2004., 2006., 2008., 2010., 2012. un 2014.gadā Aigars Legzdiņš kopā ar Straupes mednieku biedrību „Mārkulīčos” sarīkoja mednieku šaušanas sacensības „Mārkulīču kauss”. Nākamais „Mārkulīču kauss” 2016.gadā piedzīvos pārmaiņas, kļūdams par “CT Nomas kausu”.

Kopš 2005.gada Straupes mednieku biedrība rīko Cēsu rajona šaušanas sacensības. 2009.gadā tās pārtapa par Pārgaujas novada atklātajām šaušanas sacensībām. Sacensības finansiāli atbalstīja Cēsu rajona padome, turpmāk – Pārgaujas novada dome. Arī 2016.gada  pēdējā sestdienā pirms dzinējmedību sezona sākuma visi bijušā Cēsu rajona mednieku kolektīvi tiks gaidīti „Mārkulīčos”.

2007.gadā Straupes mednieku biedrība nāca ar jaunu iniciatīvu un pirmo reizi Latvijā noorganizēja jauno mednieku izglītojošo nometni „Vanaga acs”. Projektu finansiālu atbalstīja Straupes pagasta padome un Medību saimniecības attīstības fonds. Arī turpmākajos gados MSAF piešķīrusi finansiālu atbalstu nometnei. Vairāk par “Vanaga aci” skatiet sadaļā „Vanaga acs”.

Kopš 2011.gada Mārkulīču laukumā treniņu bāzi izveidojusi arī cita biedrība – loka šāvēju izveidota kopa “‘Free Wind Archers”. Loka šāvēji vadījuši nodarbības novada bērniem, ierādot, cik interesants un paša pilnveidei vērtīgs var būt šaušanas sports.

Savukārt 2012.gadā pirmo reizi Mārkulīču laukumā sākusi darboties Lauku šāvēju asociācija, kas piedāvā nodarbības ar stipras jaudas pneimatiskajiem ieročiem.