ES_LIDZFIN_logo

Eiropas Savienības līdzfinansētie projekti

lad-logo_34f56    lejupielade    LEADER_logo_sm

2014.gadā ar Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu projekta “Mājīgas telpas izglītojošam darbam” (Nr. 13-09-LL27-L413101-000006) ierīkota apkure semināru zālē, kur notiek mednieku tālākizglītošanas pasākumi.

lad-logo_34f56 ELFLA_logo_sm EZF_logo_sm  LEADER_logo_sm

2013.gadā ar Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu projekta “Tālākizglītība gada garumā” pilnveidota semināru zāle mednieku tālākizglītošanai – nomainīts jumta segums.

2013.gadā ar Eiropas Savienības Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) atbalstu īstenots projekts “Zivju māja – makšķerēšanas tūrisma attīstībai”.

2011.gadā, pateicoties Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstam, īstenots projekts “Medījumu apstrādes vietas ierīkošana kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai”.

2010.gadā ar Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu īstenots projekts “Jaunas pakalpojumu un preču ražošanas iespējas Pārgaujas medību saimniecībā” (nr. 09-09-LL27-L413101-000001, ar Eiropas Savienības Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) atbalstu – “Makšķerēšanas bāzes izveide Braslas krastā”.

ELVGF_logo_sm

2008.gadā ar Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) atbalstu tika uzsākta meža sporta un izglītības centra izveide, kā arī aktīvas āra atpūtas laukuma pilnveide (projekti Nr.07/416032/0007/091 un Nr.07/416032/0008/091).