|

Nākamais eksāmens Mārkulīčos jaunajiem medniekiem – 11.jūlijā

Tuvākais eksāmens Mārkulīču šautuvē notiks 2017. gada 11.jūlijā. Šajā pašā dienā tiek rīkots arī eksāmens šaušanā ar vītņustobra ieroci pa skrejošo alni 100m. Eksāmenam jāpiesakās pa tālr. 26427353 (Jānis Ročāns). Var sarunāt laiku šaušanas treniņam pa tālr. 29363936 (Vilnis Jaunzems).

Uz eksāmenu jābūt līdzi izdrukai no interneta bankas vai izziņai no bankas/pasta par samaksāto valsts nodevu (Valsts kase, reg.nr.90000050138, kods TRELLV22, konts LV77TREL1060160925000), pases kopijai. Tiem, kas kārto šaušanas eksāmenu ar vītņustobra ieroci, arī mednieku apliecības kopijai.

Eksāmeni jaunajiem medniekiem Ziemeļvidzemē notiek saskaņā ar Valsts meža dienesta grafiku, pārmaiņus Alojas, Rencēnu un Mārkulīču šautuvē(skat. http://www.zm.gov.lv/valsts-meza-dienests)

Sīkāk par mednieku eksamināciju var uzzināt interneta portālā www.zm.gov.lv sadaļā VMD.

Similar Posts